Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Luyện tập: Hiđrocacbon thơm –

Biết những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học của các hiđrocacbon thơm với ankan, anken. C. Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hoá học thể hiện tính chất hoá học của hiđrocacbon thơm. Cách gọi tên các đồng đẳng của benzen, các đồng phân có 2 nhánh ở vòng benzen. 2. Tính chất hoá học chung của hiđrocacbon thơm : a). Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen (halogen hoá, nitro hoá,…). b). Phản ứng cộng hiđro vào vòng benzen tạo thành vòng no. c). Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm ankyl liên kết với vòng benzen. d). Phản ứng oxi hoá nhánh ankyl bằng dung dịch kali pemanganat đun nóng. e) Phản ứng cộng Bro, HBr. H2O vào liên kết đôi, liên kết ba ở nhánh của vòng benzen. II – BẢI TÂP 1. Viết Công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử CạHọ CạHạ. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với : dung dịch brom, hiđro bromua ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 2. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất lỏng sau ; benzen, süren, toluen Và hex–1–in. 3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan : điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác. 4. Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT),Hãy tính :a) Khối lượng TNT thu được. b) Khối lượng axit HNO3 đã phản ứng. 5. Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%,a) Tim Công thức phân tử của X. b) Viết Công thức cấu tạo, gọi tên chất X.6. Hiđrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%, X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là Công thức phân tử của X ? A. C. He B, CaH40 C. CH, D. CasHs162 6-hC-8

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1174

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email