Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Công thức phân tử hợp chất hữu cơCông thức phân tử hợp chất hữu cơCông thức phân tử hợp chất hữu cơ

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ –

Biết công thức phân tử, công thức đơn giản nhất và phương pháp xác định các công thức này. 5 Biết giải các bài tập lập Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. Cách thiết lập công thức đơn giản nhấtThiết lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ C, H, O, là tìm tỉ lệ: ոC nH ոO S S S S SS SS SSSSSSiSSSiSSSSSSiiiS cਮodưới dạng tỉ lệ giữa các số nguyên tối giản. Trong thực tế, kết quả phân tích định lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ cho biết phần trăm khối lượng các nguyên tố nên ta thường xác định công thức đơn giản nhất dựa vào số liệu này. Đầu tiên lập tỉ lệ: %C CH CEO 12.0 1.0 16.0 Sau đó biến đổi hệ thức trên về tỉ lệ giữa các số nguyên tối giản. Thí dụ : Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %C = 40.00% : %H = 6,67%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất của X. Gidi : Gọi công thức phân tử của X là C, H, O, (với x, y, z nguyên dương). – Từ kết quả phân tích định lượng, lập được hệ thức: x – y : z = %C9H GO 40,006,6753,33 12,0 1,0 16,0 12.0 1,0 16.0 – Biến đổi hệ thức thành tỉ lệ giữa các số nguyên tối giản : %C9H 96.O 40,006,6753,33 12.0 1.0 16.0 12.0 1.0 16.0 Vậy công thức đơn giản nhất của X là CH2O.X. i y : z == 3.33: 6,67:3.33 = 1:2:1X: y: ZII – CÔNG THỨC PHÂN TỦ2.Định nghĩa Công thức phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. Quan hệ giữa công thức phân tử và Công thức đơn giản nhấtThí dụ :Hợp chất Metan Etilen Ancof etylic. Axit axetic GlucozoCông thức phân tử CH CH CHO CHO CH2O Công thức đơn giản nhất CH4 CH CHO CHO CHO Nhận xét :• Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức đơn giản nhất. → Trong nhiều trường hợp, công thức phân tử cũng chính là công thức đơn giản nhất.Thí dụ : Ancol etylic C3H6O. metan CH4. o Một số chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng một công thức đơn giản nhất. Thí dụ : Axetilen C2H2 và benzen C.H.) : axit axetic C, H, O, và glucozơ CH2OnCách thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ Dựa vào thành phân phẩm trăm khối lượng các nguyên tố Xét sơ đồ: C.H.Ο. , χC + yH + ZO Khối lượng: M (g) 12.0.x (g) 1.0.y (g) 16,0, z (g) Thành phần phần trăm khối lượng: 100% % C %. H %. O Từ tỉ lệ M 12.0.x 1,0-y 16.0. z 100% 9C %H %OM.%.C. M.%H Z = M%O 12.0.100%. 10.100% 16,0.100% Thí dụ : Phenolphtalein – chất chỉ thị màu dùng nhận biết dung dịch bazơ – có phần trăm khối lượng C, H và O lần lượt bằng 75,47%, 4,35% và 20,18%, Khối lượng mol phân tử của phenolphtalein bằng 3180 g/mol. Hãy lập công thức phân tử của phenolphtalein.ta có : Χ –93.bCGidi : Ta thấy %C + %H + %O = 100%, vậy thành phần phân tử phenolphtalein gồm ba nguyên tố C, H, O nên có thể đặt công thức phân tử là C, H, O, (với X, y, z nguyên dương). Ta có:318.75.47% ; y = 3.18.4.35% = 14 : z = 3.18.20.18% 12,0.100% 1.0.100% 16,0.100% Công thức phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.Thông qua công thức đơn giản nhát Thí dụ : Chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất CH2O và có khối lượng mol phân tử bằng 600 g/mol. Xác định công thức phân tử của X.Gidi :Công thức phân tử của X là (CH2O), hay CnH2nOn. Từ Mx = (120 + 2.1.0+ 16,0) n = 600 ta được n = 2. Vậy X có công thức phân tử C3H4O9.Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm đốt cháy Thí dụ: Hợp chất Y chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam Y thu được 1.76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối hơi của Y so với không khí xấp xỉ 3,04. Xác định công thức phân tử của Y.Gidi : 0.88 My = 29.0, 3,04 s 88.0 (g/mol); ny 88.0 0,010 (mol); 1,76 0.72 nco, 440 0,040 (mol); nH2O 18.0 0,040 (mol).Đặt công thức phân tử của Y là C, H, O, (với x, y, z nguyên dương). Phương trình hoá học của phản ứng cháy :C, H, O, + (w 4 -2) O, – xCO, + HO2 y 1 mol x mol 2. mol 0,010 mol 0,040 mol 0,040 molTính khối lượng mol phân tử của các chất sau: a) Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2.07. b) Thể tích hơi của 3,30 gam chất X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88.235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,690. Lập Công thức phân tử của limonen, Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,30 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). Xác định công thức phân tử của chấtA. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%: %H = 8,10%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,10% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88,0 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất X ? A C4H4gO B, C4HaO2 C. C5H12O D, C4H10Օշ Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z ? A. CHO B, CշHeՕշ C. CHO D, C3H2O3

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1027

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email