Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Phản ứng hữu cơPhản ứng hữu cơPhản ứng hữu cơ

Phản ứng hữu cơ –

Dựa vào sự biến đổi thành phần và cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, có thể phân chia các phản ứng hoá học hữu cơ thành các loại chính sau : Phản ứng thế Thí dụ 1 : Phản ứng của metan với clo. CH4 + Cl, — ) » CHCl + HClThí dụ 2: Thay thế nhóm OH của axit bằng nhóm C2H2O của ancol etylic.tAt< CH, c-O-CH. + HOی۔Thí dụ 3: Phản ứng của ancol etylic với axit HBr., tạo thành etyl bromua. C,H-OH + HBr -─────> C, HBr + H2OPhản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tửtrong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhómnguyên tử khác.Phản ứng cộngThí dụ 1: Phản ứng của etilen với brom (trong dung dịch).CH4 + Br2 —» C, HBr Thí dụ 2: Phản ứng của axetilen với hiđro clorua.HgCl C.H, + HCl → “o-» C, H, CI103 Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới.3. Phản ứng tách Thí dụ 1:Tách nước (đehiđrat hoá) ancol etylic để điều chế etilen trong phòng thí nghiệm.— HSO4.170″C » CH, = CH2 + H2OThí dụ 2: Tách hiđro (đehiđro hoá) ankan điều chế anken. CH. — CH = CH — CH4 + H CH,– CH,– CH,– CH, – rixt K° 3 ཟཟ ཆ2 CH2= CH — CH. — CH + H, Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ. Ngoài ba loại phản ứng trên, còn có các loại phản ứng khác như phản ứng phân huỷ, phản ứng đồng phân hoá, phản ứng oxi hoá, …II – ĐÁC ĐIÊM CỦA PHẢN ỨNG HOẢ HQC TRONG HOẢ HOC HỦU CO1. Khác với đa số các phản ứng hoá học trong hoá học vô cơ, phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra chậm, do các liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt.Thí dụ : Khi trộn natri hiđroxit với axit clohiđric, phản ứng xảy ra ngay lập tức.Phản ứng este hoá của ancol etylic với axit axetic phải kéo dài nhiều giờ.2. Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm. Do các liên kết trong phân tử chất hữu cơ có độ bền khác nhau không nhiều, nên trong cùng một điều kiện, nhiều liên kết khác nhau có thể cùng bị phân cắt dẫn tới việc tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau.Thí dụ : Khi cho clo tác dụng với metan (có ánh sáng khuếch tán) thu được hỗn hợp CH3Cl, CH3Cl2, CHCla,…104 Trong các phản ứng trên, phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách ? Kết luận nào sau đây là đúng ? A. Phản ứng của các chất hữu Cơ thường xảy ra rất nhanh. B. Phản ứng của các chất hữu cơ. C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1014

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email